AM – Julia’s herinneringen

Deel 1 uit de Amor Mundi cyclus

Julia, een kunstenares en activiste van 55 jaar, schrijft haar memoires. Dit doet zij in 2050. Hierdoor krijgen we een beeld van hoe de maatschappelijke omwenteling gestalte heeft gekregen en hoe dit mede door haar kunstwerken is gerealiseerd, nadat haar vader Nederland is ontvlucht.

Het is juni 2050. Julia, een gevierd kunstenares, viert haar 55ste verjaardag. Aangemoedigd door de burgemeester van Rotterdam besluit ze haar memoires te schrijven. Ze wil proberen haar bevlogen verleden te ontrafelen, beter te begrijpen, en hoopt tevens dat de jeugd iets zal kunnen opsteken van deze openhartige zoektocht in haar leven. Ondertussen echter, tijdens haar schrijven, krijgt ze flarden van een andere werkelijkheid binnen, flarden die toenemen in hoeveelheid en intensiteit, flarden uit het hier-en-nu die afleiden en haar memoires meer en meer gaan beïnvloeden.

De hoofdstukindeling is losjes gebaseerd op het psychoanalytische werk van E. H. Erikson. Julia haar memoires bevatten de opeenvolgende levensfasen/ontwikkelingsfasen:

1. Vertrouwen (versus wantrouwen), Julia is 0 tot 9 jaar
2. Schuld en schaamte (versus autonomie), Julia is 10 t/m 12 jaar
3. Minderwaardigheid (versus vlijt), Julia is 13 t/m 16 jaar
4. Identiteitscrisis (eigen identiteit versus rolverwarring), Julia is 17 t/m 29 jaar
5. Solidariteit & intimiteit (versus isolement), Julia is 30 t/m 39 jaar
6. Generositeit & integriteit (versus stagnatie en wanhoop), Julia is 40 t/m 55 jaar

Het Meesterplan

Planeet Aarde in het jaar 2050. Technologie, ooit de dienaar van de mens, is nu de heerser van de mensheid geworden. Kunstmatige Intelligentie is getuige van de geschiedenis van de mensheid waarin het milieu wordt veronachtzaamd, en heeft de controle overgenomen in een poging om een collectieve oplossing te bieden die de afbraak van de planeet zal stoppen voordat de mens haar vernietigt.

Nadat Julia is ontwaakt uit haar virtuele roze droomwereld ontdekt zij hoe de werkelijke wereld momenteel in elkaar steekt. Een hyperintelligente computer-entiteit X.yy heeft zichzelf gedupliceerd en eigent zich langzaam maar zeker meer macht toe. Het door X.yy opgestelde masterplan voorziet in een grove indeling van homo sapiens in leiders, hardwerkenden, creatievelingen en relatief nuttelozen. Alle individuen krijgen informatie op een need-to-know basis via een gekleurd AI-filter.

Kan de door vrienden van Julia opgerichte ondergrondse FreeHackersgroep de mens redden uit de digitale greep? Of is deze kunstmatige overheerser het beste alternatief voorhanden? Of ligt er iets anders ten grondslag aan deze overheersing?

Deel 2 van de cyclus


 

eco2Business_City_CGIschrijven1