AM – Solide Glas

Deel 2 uit de Amor Mundi cyclus

Nadat Julia is ontwaakt, ontdekt zij hoe de werkelijke wereld momenteel in elkaar steekt. Een hyperintelligente computer-entiteit X.yy heeft zichzelf gedupliceerd en eigent zich langzaam maar zeker meer macht toe. Het door X.yy opgestelde masterplan voorziet in een grove indeling van homo sapiens in leiders, hardwerkenden, creatievelingen en relatief nuttelozen. Alle individuen krijgen informatie op een need-to-know basis via een gekleurd AI-filter.

 

 

 

 

 

 


afb2050eco2Business_City_CGIschrijven1