Thema’s

Door uitvergroting van aan de ene kant de selfmade ondernemer Henk van Wijnen-Swarttouw, vooral bezig met zijn positie in de Quote 500 en de relatie met zijn dochter, en aan de andere kant de werknemer Cor Figee, keihard werkend om de zaak te redden van de ondergang, ontstaat frictie. Ook op relationeel gebied ontstaat er frictie in de context waarin het verhaal zich afspeelt: tussen de ouders en het kind, tussen geliefden en tussen mensen met een verschillende etniciteit.

kosmop1Een belangrijk onderwerp is wrijving tussen het oprukkende kosmopolitisme – gevoed door het modernisme – aan de ene kant en de toename van het populisme onder het ‘gewone volk’ aan de andere kant. Dit populisme is een reactie op de (ervaren te) grote verscheidenheid (multiculturalisme) in de samenleving. Zoals Paul Verhaeghe in zijn boek ‘identiteit’ terecht aangeeft, zal bij een slecht evenwicht tussen verschil en gelijkheid agressie en angst de kop opsteken. Bij te grote of afgedwongen gelijkheid zal men zich willen onderscheiden van de groep, terwijl men bij te grote of afgedwongen verschillen eerder zal willen integreren of deelnemen. Gevaarlijk wordt het pas wanneer mensen zichzelf verliezen in de massa.

Zie ook Elias Canetti: massa en macht.

De kunst probeert via Julia een positieve rol van betekenis te spelen. Eerst probeert ze de verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen of de verschillen juist te benadrukken waar nodig. En waar dat niet lukt probeert ze toch minimaal enige troost te bieden.

ok_tmod_tjk_t

De volgende tegenstellingen komen aan bod: